Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwa Miejscowość Branża
Fundacja "Magnificat"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Małe Serca w Zdrowym Świecie"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Mirakle"
fundacja
Aleksandrów Łódzki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Muzeum Miasta Zgierza"
fundacja
Zgierz kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Fundacja "N.S.J. - Rodzina"
fundacja
Tomaszów Mazowiecki usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Nam"
fundacja
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Nasze Zoo"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie"
fundacja
Sulejów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Obudźmy Nadzieję"
fundacja
Rawa Mazowiecka ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Ocalić od zapomnienia"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Ostoja" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna
fundacja
Opoczno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Pierwiastek Trzeciego Stopnia"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fundacja "Platan"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej
fundacja
Witonia usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Podaj Rękę"
fundacja
Sieradz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Podaruj Dzieciom Uśmiech"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Podaruj Serce Innym"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Polska Się Upomni"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja "Połączeni Pasją"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej"
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Praesterno" - Ośrodek w Łodzi
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Prawo dla Każdego"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Promień Radości"
fundacja
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna

Strony