Fundacja "Pierwiastek Trzeciego Stopnia"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Warsztaty kulturalne dla seniorow, gry edukacyjne online, przewodniki muzealne dla najmłodszych.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym