Fundacja "Polska Się Upomni"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działalność na rzecz pamięci narodowej.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami