Fundacja "Płomyk" im. Janiny Kuś na rzecz Rozwoju Ziemi Witońskiej

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie świetlicy środowiskowej, usłgi logopedyczne dla dzieci, zajęcia dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie akcji letniej "Półkolonie" w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży, pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna