Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną (włączając w to adopcje zagraniczne). Leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji. Interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego