Fundacja "Podaruj Dzieciom Uśmiech"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc dzieciom z rodzin biednych, patologicznych i wielodzietnych w formie dożywiania, zakupu artykułów szkolnych, dofinansowania do wypoczynku, refundacji drobnych kosztów leczenia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna