Fundacja "Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pozyskiwanie środków finansowych przez sprzedaż informatorów i przewodnika po Opactwie. Zabieganie o dotacje u osób prywatnych i fizycznych. Celem działania fundacji jest odbudowa obiektów zabytkowych po Opactwie Cystersów w Sulejowie, a mianowicie: kościoła, arsenału, fokusza itp.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego