Fundacja "Platan"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizowanie i finansowanie inicjatyw młodzieżowych - projektów, warsztatów, akcji społecznych. Wspieranie i promowanie edukacji nieformalnej. Promowanie i organizacja wolontariatu na rzecz społeczności lokalnych. Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na szeroko pojęte cele fundacji. Organizowanie i partnerstwo w wymianach międzynarodowych dla młodzieży pełnosprawnej oraz niepełnosprawnej. Współpraca z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi oraz fizycznymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Branża

edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych