Fundacja "Muzeum Miasta Zgierza"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspomaganie Muzeum Miasta Zgierza. Zbieranie funduszy na wydawnictwa muzealne. Edukacja dzieci i młodzieży.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym