Fundacja "Podaj Rękę"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspomaganie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie i resocjalizacja osób uzależnionych. Pomoc osobom szczególnie zagrożonym utratą zdrowia i życia (ofiarom przestępstw i wypadków).

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna