Fundacja "Praesterno" - Ośrodek w Łodzi

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Centrum Informacji i Pomocy Psychologicznej "AZYL", gdzie funkcjonuje telefon zaufania, oferujemy pomoc psychologiczną (w tym psychoterapię indywidualną, par/ małżeńską oraz rodzin), porady prawne, socjalne, pedagogiczne oraz medyczne dla młodzieży i dorosłych. Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży i dorosłych w szkołach na terenie Łodzi i okolic oraz grupy psychoedukacyjne dla młodzieży na miejscu.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym