Fundacja "Prawo dla Każdego"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Szerzenie znajomości prawa i praw jednostek oraz rozwój postaw demokratycznych w społecznościach lokalnych. Zwiększenie świadomości prawnej obywateli w zakresie uprawnień oraz aktywizację społeczeństwa w korzystaniu z praw w pełni im przysługujących. Wspieranie jednostek których prawa są łamane i które z powodu braku wiedzy lub środków nie potrafią same o nie walczyć.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna