Fundacja "Obudźmy Nadzieję"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Budowa i wyposażenie Europejskiego Centrum Medycyny Paliatywnej, Leczenia Bólu i Rehabilitacji. Edukacja kadr medycznych wolontariuszy w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji. Świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej. Organizowanie szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych z udziałem przedstawicieli środowiska nauk, oświaty i kultury poświęconej tematyce medycznej. Upowszechnianie wiedzy o przyczynach chorób nowotworowych i prowadzenie działalności profilaktycznej w formie wydawania publikacji dotyczącej tej tematyki. Dofinansowanie osób chorych lub ubogich. Dofinansowanie leków dla osób chorych. Fundowanie tablic pamiątkowych, statuetek. Dofinansowanie instytucji zajmujących się działaniem w zakresie medycyny paliatywnej, leczenia bólu i rehabilitacji.

Branża

ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna