Fundacja "Ocalić od zapomnienia"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Fundacja zajmuje się popularyzacją wiedzy z zakresu historii papieru, książki i druku. Fundacja powołała Muzeum Papieru i Druku, w którym znajdują się pracownie historycznych technik oprawy książki, pracownia drukarska, typograficzna oraz pracownia czerpanego papieru i galeria. Oprócz stałej ekspozycji w muzeum prezentowane są wystawy czasowe oraz prowadzone są zajęcia warsztatowe.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego