Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie działalności dobroczynnej, charytatywnej i wychowawczej na rzecz potrzebujących dzieci, pomoc materialna (odzież, żywność).

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie