Fundacja "Nasze Zoo"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Czasopismo "Zielonym na prawo". Interwencje. Opinie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, działania na rzecz osób niepełnosprawnych