Fundacja "Mirakle"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działalność wydawnicza, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, artystyczna i literacka działalność twórcza, reklama, działalność agencji reklamowych, produkcja filmów, nagrań wideo i programami TV, dystrybucja filmów, nagrań wideo i programów TV, projekcje filmów.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego