Fundacja "Ostoja" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie. Prowadzenie Ośrodka Integracyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych. Pomoc osobom bezrobotnym, wykluczonym spoółecznie poprzez udział w projektach.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym