Fundacja "Małe Serca w Zdrowym Świecie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działania na rzecz dzieci leczonych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Łodzi. Zakup sprzętu i aparatury dla szpitala oraz zaopatrzenie dzieci wychodzących ze szpitala w niezbędne urządzenia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna