Fundacja "Podaruj Serce Innym"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizowanie i prowadzenie placówek wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży. Organizowanie i prowadzenie imprez rehabilitacyjnych rehabilitacyjnych sportowych. Organizowanie i prowadzenie wycieczek, turnusów wypoczynkowych dla osób starszych. Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Organizowanie i dofinansowywanie zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego, niezbędnych leków, a następnie przekazywanie ich osobom potrzebującym.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna