Fundacja "Połączeni Pasją"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działania zmierzające do stworzenia i zapewnienia funkcjonowania ośrodka rehabilitacyjno-opiekuńczego, w którym, w zależności od potrzeb ludzie szeroko pojętej Kultury i Sportu odzyskiwaliby siły, powracając do formy i godnego, zdrowego życia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia