Fundacja "N.S.J. - Rodzina"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca np. organizacja kolonii, wydarzeń, imprez, zajęć edukacyjnych, pomoc dzieciom.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej