Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj rosnąco Miejscowość Branża
Fundacja "Wspierać i Pomagać"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Fundacja "Wędzarnicza Brać"
fundacja
Bełchatów kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Wakacje Marzeń"
fundacja
Pabianice edukacja i wychowanie
Fundacja "Vade-Mecum-Chodź ze Mną" im. Sandry Brędowskiej
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Uwolnienie"
fundacja
Łódź integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Uśmiech Dziecka - To Nasz Cel"
fundacja
Opoczno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Twórczy Aktywni"
fundacja
Zgierz edukacja i wychowanie, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Fundacja "Twój Poranek"
fundacja
Zgierz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Fundacja "Teatr Napięcie"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Fundacja "Swoboda"
fundacja
Głowno usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Rozweselmy Smutne Buzie"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Równe Szanse"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Rodzice Przyszłości"
fundacja
Łódź edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fundacja "Re-Act"
fundacja
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Razem"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Promień Radości"
fundacja
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Prawo dla Każdego"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Praesterno" - Ośrodek w Łodzi
jednostka terenowa bez osobowości prawnej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom"
fundacja
Łódź ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Pomagamy Dzieciakom Ziemi Łódzkiej"
fundacja
Bełchatów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie
Fundacja "Pomagajmy Razem - Zwierzęta w Potrzebie"
fundacja
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Fundacja "Połączeni Pasją"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia
Fundacja "Polska Się Upomni"
fundacja
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Fundacja "Podaruj Serce Innym"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Fundacja "Podaruj Dzieciom Uśmiech"
fundacja
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna

Strony