Fundacja "Swoboda"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Promocja i ochrona zdrowia, działalność lecznicza, przychodznia.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna