Fundacja "Rozweselmy Smutne Buzie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Propagowanie nieodpłatnej działalności informacyjnej i reklamowej. Nieodpłatne organizowanie zajęć oraz imprez dla dzieci i młodzieży. Przekazywanie środków rzeczowych dzieciom i młodzieży objętych działalnością Fundacji, a także finansowanie ich niezbędnych potrzeb. Nieodpłatne organizowanie wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży objętych pomocą Fundacji. Organizowanie prac zarobkowych dla dzieci i młodzieży objętych działalnością Fundacji.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie