Fundacja "Uśmiech Dziecka - To Nasz Cel"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Rehabilitacja lecznicza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Sport i turystyka dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Zabawy i imprezy inyegracyjne.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych