Fundacja "Wędzarnicza Brać"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Doprowadzenie, aby kilkunastowieczna, znana w świecie tradycja robienia wspaniałych i zdrowych wędzonek, kiełbas i podrobów nie poszła w zapomnienie.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego