Fundacja "Vade-Mecum-Chodź ze Mną" im. Sandry Brędowskiej

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspieranie kultury w Polsce i na świecie. Wspieranie twórców –amatorow młodego pokolenia. Tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia. Wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej. Inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury. Wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury. Promocja młodych talentów. Promocja nowych zjawisk w kulturze i niekonwencjonalnych przedsięwzięć artystycznych. Popularyzacja nowych idei z obszaru kultury i sztuki współczesnej.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego