Fundacja "Re-Act"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Inicjatywy łączące świat mody z ekologią są nadal nieliczne i na swój sposób wyjątkowe. Organizator Re-Act Fashion, który składa się z Re-Act Competition, czyli jednego z najważniejszych europejskich konkursów dla młodych projektantów tworzących w nurcie eko oraz Re-Act Fashion Show, czyli pokazu finałowego. Fundacja Re-Act jest organizatorem Konkursu Re-Act Fashion, obecnie jednego z najważniejszych europejskich konkursów mody ekologicznej. Startują w nim młodzi projektanci, często jeszcze studenci szkół artystycznych. Fundacja Re-Act wspiera młodych twórców, udział w konkursie pozwala im zaistnieć na rynku mody.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego