Fundacja "Rodzice Przyszłości"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy rozwój (zdrowe, szczęśliwe dzieci, integralny rozwój). Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci. Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz wiedzy psychologicznej i wychowawczej. Propagowanie idei świadomego rodzicielstwa.

Branża

edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej