Fundacja "Twórczy Aktywni"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Treningi pamięci, koncentracji, szybkiego czytania i twórczego myślenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Międzypokoleniowe warsztaty kulturowe. Edukacja prawna i obywatelska

Branża

edukacja i wychowanie, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych