Fundacja "Teatr Napięcie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Prowadzenie różnych form edukacji teatralnej i artystycznej, takich jak: warsztaty teatralne, sympozja wzbogacające wiedzę na temat współczesnej sztuki teatralnej, festiwale i przeglądy teatralne. Realizacja spektakli teatralnych, happeningów, a także innych akcji performatywnych z udziałem zgłaszających się ochotników i/lub zawodowych artystów, w różnorodnych przestrzeniach, także tych, które nie są tradycyjnie klasyfikowane jako teatralne. Organizowanie wyjazdów, obozów oraz wypraw artystyczno-teatralnych. Organizowanie szkoleń, mających na celu poszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie realizowania czynności niezbędnych do tworzenia działań artystycznych. Współpraca artystyczna z ośrodkami pomocy społecznej, takimi jak: Domy Pomocy Społecznej, Domy Spokojnej Starości, ośrodki dla bezdomnych. Publikowanie materiałów promocyjnych dotyczących działalności artystycznej Fundacji w mediach, ze
szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących: realizowanych spektakli i innych akcji performatywnych, idei teatralnych oraz mecenasów sztuki wspierających działalność Fundacji. Współpraca z instytucjami kulturalnymi z kraju i z zagranicy w zakresie rozwoju i popularyzacji sztuki teatralnej.
Utrzymywanie kontaktów z innymi ośrodkami sztuki w kraju i za granicą. Utrzymywanie kontaktów i współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami naukowymi, medycznymi i technologicznymi w zakresie adaptowania i wykorzystania nowych technologii w spektaklach teatralnych i innych akcjach performatywnych oraz poszerzenia wiedzy odnoszącej się do tego zagadnienia. Tworzenie ośrodka teatralnego zajmującego się zbieraniem informacji dotyczących wykorzystania nowych
mediów i technologii w powiązaniu ze sztuką teatralną.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego