Fundacja "Wspierać i Pomagać"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Wsparcie przedsiębiorców: w zdobywaniu nowych rynków i kontrahentów, minimalizowaniu kosztów własnych firmy; wygenerowaniu wymiernych oszczędności. Wsparcie młodych twórców i artystów. Wsparcie kariery młodych sportowców. Materialnie wsparcie rodzin znajdujących się w trudnym położeniu. Pomoc w zdobywaniu niezależności osobom wykluczonym społecznie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia