Fundacja "Uwolnienie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Centrum Integracji Społecznej MEA. Centrum Leczenia Uzależnień.

Branża

integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym