Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj malejąco Miejscowość Branża
Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego
stowarzyszenie
Aleksandrów Łódzki rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Czastar
stowarzyszenie
Czastary rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Łódzki Oddział Regionalny
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Bałuty
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-Polesie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Inowłodzu
jednostka terenowa z osobowością prawną
Inowłódz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Wieruszów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Skierniewicach
jednostka terenowa z osobowością prawną
Skierniewice ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie
jednostka terenowa z osobowością prawną
Bełchatów ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Pabianicach
jednostka terenowa z osobowością prawną
Pabianice ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Rawie Mazowieckiej
jednostka terenowa z osobowością prawną
Rawa Mazowiecka ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu
jednostka terenowa z osobowością prawną
Sieradz ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach
jednostka terenowa z osobowością prawną
Skierniewice ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim
jednostka terenowa z osobowością prawną
Tomaszów Mazowiecki ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Dziecka z Wadą Serca
stowarzyszenie
Łódź ochrona i promocja zdrowia, nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna
Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich
stowarzyszenie
Lipce Reymontowskie rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Łodzi
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim
stowarzyszenie
Tomaszów Mazowiecki kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego
Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Botanicznego
stowarzyszenie
Łódź ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie
Towarzystwo Przyjaciół Orkiestry "Łódzkie Smyczki"
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Towarzystwo Przyjaciół Sieradza
stowarzyszenie
Sieradz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic
stowarzyszenie
Skierniewice rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Strony