Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Dzielnicowego Łódź-Górna

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Organizujemy wiele imprez okolicznościowych: Dzień Dziecka, Dzień Matki, paczki świąteczne, kolacje wigilijne, zabawy noworoczne z udziałem dzieci, rodziców, opiekunów oraz środowiska lokalnego (szkoły, Domu Pomocy Społecznej, Domu Seniora). Realizujemy również zadania z zakresu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, np. organizujemy zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne, także wśród dzieci niepełnosprawnych. Zwracamy uwagę na aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego; kolonie, półkolonie, obozy.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna