Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Tomaszowie Mazowieckim

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, organizujemy pomoc świąteczną, wypoczynek letni i zimowy. 

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna