Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Inowłodzu

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna