Towarzystwo Przyjaciół Czastar

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Wspieranie prawidłowego rozwoju wsi, pogłębianie i upowszechnianie wiedzy o swoim środowisku, znajomość jego spraw i problemów.
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności społecznej obywateli.
Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz inicjatyw gospodarczych.
Ochrona środowiska naturalnego.
Wzbogacania życia kulturalnego mieszkańców o nowe wartości kulturalne, poprzez organizację imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym