Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych prowadzi na terenie miasta Łodzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób chorujących psychicznie w ramach którego działają: Ośrodek Rehabilitacyjno-Opiekuńczy i Ośrodek Aktywizacji Zawodowej.
Osoby po kryzysie psychicznym mogą również spotykać się w działającym Klubie "Więź". Dzieci osób chorujących psychicznie uzyskują wsparcie w prowadzonej przez TFN świetlicy środowiskowej.
Od 2004 roku na terenie Łodzi funkcjonują indywidualne mieszkania chronione, w których zamieszkują osoby wymagające fachowego

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych