Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Botanicznego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Propagowanie idei Ogrodu Botanicznego. Upowszechnianie jego zadań i celów wśród społeczeństwa. Szerzenie idei ochrony środowiska przyrodniczego roślin rzadkich i ginących oraz wiedzy botanicznej i nauk pokrewnych. Prowadzenie akcji zadrzewiania szkół pn. 'Zieleń Świadectwem Kultury'.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie