Towarzystwo Przyjaciół Sieradza

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Promowanie miasta, jego tradycji i historii. Wydawanie albumów i książek. Organizowanie konkursów, spotkań, promocji. Odbudowa pomnika Bohaterom Września 1939 r.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego