Towarzystwo Przyjaciół Skierniewic

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Kultywowanie tradycji historycznych regionu. Ochrona dóbr materialnych miasta. Działalność zmierzająca do utworzenia w Skierniewicach Muzeum. Utworzenie Izby Historii Skierniewic, stanowiącej zalążek przyszłego Muzeum. Prace porządkujące teren zabytkowego cmentarza Św. Rocha oraz cmentarzy żydowskich. Działalność wydawnicza - monografia Skierniewic pod nazwą 'Dzieje Skierniewic 1354 - 1975', monografia zabytkowego cmentarza 'Stary Cmentarz w Skierniewicach', broszura 'Kronika Wsi Feliksów'.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego