Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Bełchatowie

Forma prawna: jednostka terenowa z osobowością prawną

Oferta

Warsztat Terapii Zajęciowej.

Branża

ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), edukacja i wychowanie, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna