Towarzystwo Przyjaciół Łodzi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Krzewienie miłości do miasta,
2. Pielęgnowanie tradycji łódzkich,
3. Upowszechnienie wiedzy o Łodzi - jej przeszłości i dnia dzisiejszego,
4. Zespalanie wysiłków społecznych w realizacji celów,
5. Działalność w środowiskach młodzieży - szkolne koła,
6. Współpraca z władzami miasta w dziedzinie szeroko pojętej estetyki miasta, urbanistyki i konserwatorem zabytków w celu roztoczenia opieki nad nimi.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego