Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki w Łodzi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Odczyty, prelekcje i spotkania poświęcone problematyce sztuk plastycznych
2. Akcja wychowania plastycznego młodzieży szkolnej
3. Niskonakładowe wydawnictwa i publikacje okolicznościowe
4. Wycieczki zabytkoznawcze
5. Współpraca z Muzeum Sztuki przy organizacji wystaw.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby