Baza Podmiotów Ekonomii Społecznej

Witamy w bazie podmiotów ekonomii społecznej (PES) w województwie łódzkim. Baza w swoim zakresie obejmuje między innymi: organizacje pozarządowe, warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, zakłady aktywizacji zawodowej oraz centra integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego.

Zachęcamy Państwa do aktualizowania danych podmiotów już zapisanych w bazie PES oraz do zgłaszania nowych.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
- Nazwę podmiotu;
- Czy podmiot posiada status OPP (tak/nie);
- Miejscowość;
- Branżę - podanie jednej bądź kilku wymienionych w menu bocznym „Branża”;
- Formę prawną - podanie jednej z wymienionych w menu bocznym „Forma prawna”.

Zgłoszenia do bazy PES przyjmujemy pod adresem mailowym: patrycja [dot] kolomanskaatinspro [dot] org [dot] pl .

Zapraszamy!

OPP? Nazwasortuj rosnąco Miejscowość Branża
Centrum Samorządności i Regionalizmu
stowarzyszenie
Łowicz rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji "Dragon"
stowarzyszenie
Poddębice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot
stowarzyszenie
Kodrąb usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Centrum Logopedyczne Efata
jednostka terenowa z osobowością prawną
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia
Centrum Integracji Społecznej w Radomsku (Realizator: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku)
centrum/klub integracji społecznej
Radomsko usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Integracji Społecznej Mea (jednostka prowadząca: Fundacja "Uwolnienie")
centrum/klub integracji społecznej
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło" (jednostka prowadząca: Fundacja "Interregion")
centrum/klub integracji społecznej
Opoczno integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Centrum Innowacji - Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
fundacja
Łódź nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia
Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego
stowarzyszenie
Skierniewice edukacja i wychowanie, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju "Regio"
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Wieluniu
stowarzyszenie
Wieluń rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Szadku
stowarzyszenie
Szadek rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Pajęcznie
inne formy
Pajęczno rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami
Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK
stowarzyszenie
Łódź kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
stowarzyszenie
Łódź edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
stowarzyszenie
Pabianice kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie
Centrum Dialogu Kostiuchnówka
fundacja
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
stowarzyszenie
Łódź rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym
Centralny Związek Hodowców Szynszyli z siedzibą w Piątkowisku
stowarzyszenie
Piątkowisko kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby
Centralny Nurt Basketu Amatorskiego
stowarzyszenie
Łódź kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia
Caritas Diecezji Łowickiej
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łowicz usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacja Pożytku Publicznego
inne formy
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Punkt Pomocy Charytatywnej
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Łódź usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Caritas Archidiecezji Łódzkiej - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy
organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół
Dłutów usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, pomoc humanitarna, ratownictwo i ochrona ludności, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Strony