Centralny Nurt Basketu Amatorskiego

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Stowarzyszenie zajmuje się: organizacją amatorskiej ligi koszykówki w Łodzi, organizacją eventów sportowych, promocją wychowania poprzez sport

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia