Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Pajęcznie

Forma prawna: inne formy

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami