Centrum Integracji Społecznej w Radomsku (Realizator: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku)

Forma prawna: centrum/klub integracji społecznej

Oferta

rozwiązanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego, przystosowanie osób wykluczonych – uczestników Centrum do codziennego trybu pracy i wprowadzenia ich na rynek pracy

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie